Safkan Arap Atları - Atlar Hakkında
 

Ana Sayfa
Hakkımda
Safk. Arap Aygırlarımız
Safk. Arap Kısraklarımız
Safkan Arap Tayları
Yeni Doğan Taylar
Pedigriler
Atlar Hakkında
O Bir Şampiyondu
Hastalıklar
Foto Galeri 1
Foto Galeri 2
Foto Galeri 3
Foto Galeri 4 (Çizimler)
Foto Galeri 2010
Foto Galeri 2011
Foto Galeri 2012
İletişim
Ziyaretçi defteri
Linkler
Satılık Safkan Atlar''Allah Atı, Bir Avuç İçine Tazyik Edilerek Sıkıştırılmış Güney Rüzgarından Yaratmıştır''

Arap Mitolojisi


Hayvan cinsinin en hayırlısı, akıl sahibi olanı insandan sonra AT'dır.
Allah'u Taala, Atı rüzgardan yarattı ve ona hamd ve tesbihi ilham etti. Allah'u Taala atı Adem A.S dan iki yahut üç gün önce yarattı. Erkeğini, dişisinden önce yarattı. 
At'ın fazileti hakkında, açık Ayeti Kerimeler, sarih Hadisler vardır. Adiyat suresi, atların fazileti hakkında nazil olmuştur. Resulullah S.A.S de şöyle buyurmuştur.

''Hayır, kıyamete kadar, At'ın perçemine bağlıdır.'' ve ''At'a yapılan nafaka, masraf, sadaka yerine geçer.'' ve ''At'ın sırtı, izzet ve karnı ise hazinedir.'' 
ARAP ATIN'IN 
KISA TARİFİ VE KARAKTERİ

At, morfolojik yapısı itibariyle tarihin her döneminde insanları etkilemiştir. Onların doğal yaşantıları, bu çekici kuvvet ve kabiliyetlere sahip olmasını sağlamıştır.
Atların yüksek his ve duyguları arasında itaat, sadakat, cesaret ve maharet gibi üstün kabiliyetleri ile medeniyetin kuruluşunda önemli hizmetler görmüşlerdir.
Onlar insanlığın gelişmesine, insanlarda onun asil bir değer ve kıymet olmasına yardımcı olmuşlardır.
Arap atı, sahip olduğu güzellik, vücut yapısının tenasüp ve ahengi yüksek irsi kabiliyete sahip oluşu, nedeniyle diğer at numunelerine göre bir özellik taşır. Sür'at, mukavemet ve çeşitli şartlara dayanıklılık gibi iyi karakterlere malik olmaları Dünyada sıcak kanlı at yetiştiriciliğinin ıslahında ve sun'i ırkların yaratılmasında kuvvetli destek olmuşlardır.
Arıkan arap atının bu yüksek irsi vasıflarından istifade eden Osmanlı Türkleri yükselme devirlerinde dünyanın en büyük atlı kuvvetlerine sahip olmuşlardır. Türkiye Atçılık Tarihi tetkik edilirse, bugün modern haraların Avrupa'da henüz bilinmediği 15 - 16 ncı asırlarda Türkiye'de hara teşkilatına uyan ''Hayvanat ocakları'' tesislerinin çok ileri olduğu görülür.
İlk Sipahi Teşkilatını 1279 da Osmanlı Türkleri kurmuştur. Bu parlak dönem 1828'e kadar devam etmiştir. Kırım savaşından ve Meşrutiyetin ilanından sonra atçılık faaliyeti üzerinde bir gerileme olmuş ve saray emrine bağlı bulunan Kağıthane Harasında eşi bir yerde bulunmayan kıymetli damızlıklar dağıtılmış ve bir kısmı da ecnebi memleketlere intikal etmiştir.
Türkiye'nin coğrafi ve Topoğrafik yapısı itibariyle at, her yönden bir önem taşıdığından Cumhuriyetin ilanıyla Türkiye Atçılığının teknik ve bilimsel metodlara göre yetiştirilme ve üretimini sağlamak amacıyla Devlet Haraları kurulmuştur.

M.Ali Kiper


TÜRKİYEDE ATÇILIK

 

Atlar her zaman morfolojik ve fizyolojik yapısı itibari ile medeniyetlerin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Onların itaat, bağlılık, cesaret ve maharet gibi olağan üstü özellikleri, ayrıca derin hisleri ve duyguları ile daima insanlara yakın olmuşlar, ve insanların üzerinde büyük etkileri olmuştur. İnsanlar atların üstün özelliklerini değerlendirerek bu günkü medeniyet seviyesine ulaşmışlardır.

 

Atın bu değerini çok iyi bilen insanlar, ona kadirşinaslık belirtisi olarak heykellerini yapmışlar, pek çok şair, yazar ve aydın tarafında onun büyük varlığını dile getirmek için çok şeyler yazılmış ve söylenmiştir.

 

Tarihin her döneminde bu kadirşinaslığı görmek mümkündür. Tarihin çok eski dönemlerinde bu sevgi ve bağlılığı, mağara duvarlarına çizdikleri resimlerle göstermişlerdir.

 

 

ARAP ATI

 


Arap atı M.Ö. 2000 yıllarından beri Arap Yarımadası ve çevresinde tanınmakta ve yetiştirilmektedir. Bu gün yer yüzünde mevcut olan at ırklarının en eski olup, atların ıslah edilmesinde ve ortaya çıkarılmasında büyük rol oynamıştır. Arap atı morfolojik olarak vücut yapısındaki harmoni ile dikkatleri üzerinde toplar.

 


Safkan Arap atının, görümündeki çarpıcı zarafeti, harikulade vücut ölçüleri içinde küçük, bazen hafif bir içbükeylik gösteren asil başı, boyun, bel, sağrı, ayak, bilek ve tırnaklardaki uyum, her an hareketli ve kıvrımlı ince küçük kulaklar, gurur dolu büyük gözler, hassas ve hareketli burun delikleri, ince uzun ve kavisli boyun, ipek gibi ince yumuşak deri, kılları parlak ve dalgalı yele, kısa bel, yuvarlak ve ahenkli sağrılar üzerlerinde uyumlu adaleler, aksiyon halinde daima kalkık ve kavisli kuyruk, en önemli özelliğidir.

 


Arap atı yukarda sayılan özellikleri yanında zeki ve ahlaklıdır. Vakar içinde heyecanlı, çok sıcak kanlı ve uzun ömürlü, en ileri yaşlarda bile verimli, yorulmak bilmez derecede hamarat ve çalışkan, her türlü zora tahammüllü ve dayanıklıdır.

 


Arap atı, çeki, binek ve yarış kabiliyeti olan sağlam bir konstitisyona, canlı bir temparamente ve yüksek bir kalıtsal güce sahiptir.
 

  
TÜRKİYE'DE AT YETİŞTİRİCİLİĞİ

Evcil hayvanlardan olan at, morfolojik ve fizyolojik özellikleri itibariyle tarihin her döneminde insanları etkilemiş ve uygarlığın oluşmasında oldukça önemli bir rol oynamıştır. Göçebe kültürünün temel unsurunu oluşturan at, bütün Dünya tarihinde büyük bir şeref ve mevki kazanmıştır. İnsanoğlu en büyük zaferlerini bu gururlu, sadık, mert, maharetli ve atılgan hayvanla kazanmıştır.

Türk milletinin tarihi kadar eski olan evcil at, birçok mutlu ve üzüntülü günlerde Türk ulusunun gerçek anlamda vefalı bir dostu olmuştur. At, Türk insanın yaşamında kendini bütün varlığı ile kabul ettirmiştir.

Ülkemiz gerek iklim şartları gerekse coğrafi konumu nedeniyle yarış atı üretiminde büyük bir potansiyele sahiptir. Geniş uygulama alanı ile dinamik bir özelliğe sahip hayvancılık sektörü içinde, at yetiştiriciliği insanlar için zevkli bir uğraşı, yarışçılığı önemli bir temaşa gösterisi ve çalışanlar için istihdam yaratan bir sektör durumundadır. 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 1926 yılında çıkarılan 904 sayılı Islah-ı Hayvanat Kanunu ile yurt genelindeki atları ıslah etmek amacıyla haralar ve aygır depoları kurulmuştur. 1928 yılında Yarış ve Islah Encümeni kurularak, atçılığın ve yarışçılığın geliştirilmesi için ilk temeller atılmıştır. Böylece, at ıslahının temeli olan soy kütüğü kaydı zootekni ilminin gerektirdiği şekilde ve yarışlar bu yıldan sonra büyük bir disiplin içerisinde yapılmaya başlanmıştır. 

Haralarda yetiştirmede kullanılmak üzere, uzman bir heyet marifetiyle yurt içi ve dışından safkan Arap ve İngiliz atı alınarak yetiştiriciliğe başlanmıştır. 

Irak ve Suriye gibi ülkelerden safkan Arap atının en güzel numuneleri satın alınmıştır. Bu atların zootekni bilim kurallarına uygun yetiştirme teknikleri uygulanarak yapılan seleksiyonlar sonucu, bu günkü üstün yarış performansına sahip nesiller elde edilmiştir.

Yarış ve Islah Encümeni kararıyla 1928 yılında çeşitli ülkelerden damızlık İngiliz atı ithal edilerek, Karacabey Harasında yarış atı meraklılarının ihtiyaç duyduğu materyal yetiştirilmeye çalışılmıştır. Özel yetiştiriciler tarafından da çoğu dışarıdan ithal edilmek suretiyle yetiştirme yapılmıştır. 

Özel yetiştiricilerin elinde bulunan safkan Arap ve İngiliz atlarının, bilim kurallarına uygun olarak yetiştiricilikte kullanılması amacıyla Eşkişehir-Mahmudiye ve Şanlıurfa'da Arap atı, İzmit ve Bursa-Karacabey'de İngiliz atı pansiyoner haraları tesis edilmiştir. Ayrıca, çeşitli yerlerde aygır aşım durakları açılmıştır. Bunların yanında yarışçılık camiasının ihtiyacı olan bilgili ve yetişmiş seyis gibi hizmet gruplarının yetiştirilmesi için Kayseri-Pınarbaşı'nda Atçılık Eğitim Tesisi yapılmıştır. Bakanlığımız ve Türkiye Jokey Kulübü tarafından çeşitli dönemlerde apranti, antrenör ve seyis eğitim kursları açılmaktadır. 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün üç işletmesi ile özel yetiştiriciler tarafından yetiştirilen üstün vasıflı safkan Arap yarış atları, Ülkemizdeki yarışlarda yaptıkları koşu dereceleri ile Dünya Arap atı yarışçılık camiasında önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır. Bunun yanında, son zamanlarda özel sektörce yetiştirilen ve kaliteli aygırlarla tohumlanan safkan İngiliz kısraklarından elde edilen taylar da Dünyadaki üstün koşu performansını yakalamaya başlamıştır. 

At ırkları içinde Arap atı sahip olduğu asalet, vücut yapısındaki harmoni ve iyi bir temparemente sahip olması ile diğer at ırklarına göre ayrı bir özellik taşır. Arap atı insanların ilk tanıdığı bir at ırkı olmasının yanı sıra, değişik çevre şartlarına kolay uyum sağlamaktadır. Taşıdığı karakterleri büyük ölçüde yavrularına aktardığından, birçok at ırkının geliştirilmesinde doğrudan veya dolaylı olarak rol oynamıştır. Safkan İngiliz atı da bu ırklardan en önemli olanlardan biridir. 

Yurt içinde üretilmekte olan safkan Arap ve İngiliz atları yurt içinde pazarlandığı gibi, son yıllarda safkan Arap atlarımıza özellikle Ortadoğu ülkelerinden talep gittikçe artmakta ve bu ülkelere de ihraç edilmektedir. 

Bugün, Dünyada yarış atları için 3-4 milyar ABD Doları pazar bulunmakta olup, yakaladığımız bu gelişmeye paralel olarak hedefimiz, uluslararası pazarda da sektörden beklenen seviyeyi yakalamaktır.

Bakanlığımızın at ıslahı ve tesislerinde kullanılmak üzere kanunla kurulmuş olan hususi fon ile yarış gelirleri kaynağı kullanılarak, modern hipodromlar ve atçılık tesisleri yapılmıştır. 

At ıslahını gerçekleştirmek üzere çeşitli yıllarda 40 milyon ABD Doları civarında bir harcama ile Dünya çapında yüksek performansa sahip safkan Arap ve İngiliz aygırlar ithal edilmiştir. Böylece, Türk atçılığının gelişmesine ve bu günkü başarılı nesillerin elde edilmesine katkıda bulunulmuştur. 

At ıslahı ve kaliteli yarış atlarının üretilmesi için, at yarışları büyük önem taşımaktadır. 

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
YKK Yayını

Bugün 1 ziyaretçi (21 klik) kişi burdaydı!